021-22257857 info@shonizco.com

رنگ و مواد اولیه

شرکت تجارت گستر شونیز، تامین کننده باکیفیت ترین رنگها برای استفاده در صنایع تولیدی مختلف میباشد. این مجموعه همچنین دارای نمایندگی از معتبرترین تولیدکنندگان داخلی بوده و جهت رفاه حال مشتریان عزیز، قادر به تامین انواع مواد اولیه ذیل میباشد:

  • بتائین
  • تگزاپون
  • اسید سولفونیک
  • کوکونات
  • و …

رنگ و مواد اولیه

شرکت تجارت گستر شونیز، تامین کننده باکیفیت ترین رنگها برای استفاده در صنایع تولیدی مختلف میباشد. این مجموعه همچنین دارای نمایندگی از معتبرترین تولیدکنندگان داخلی بوده و جهت رفاه حال مشتریان عزیز، قادر به تامین انواع مواد اولیه ذیل میباشد:

  • بتائین
  • تگزاپون
  • اسید سولفونیک
  • کوکونات
  • و …