021-22257857 info@shonizco.com

پودر شستشوی صادراتی 900 گرمی شونیز پلاس

پودرهای شستشوی 900 گرمی شونیز پلاس را می توان برای شستن لباس، ظروف و کاشی بکار برد. این محصول همچنین برای استفاده در ماشین لباسشویی دوقلو نیز مناسب است. این پودر حاوی آنزیم و دانه های رنگی بوده و در بیش از ۵ رایحه مختلف به بازار عرضه می شود.

پودر شستشوی صادراتی 900 گرمی شونیز پلاس

پودرهای شستشوی 900 گرمی شونیز پلاس را می توان برای شستن لباس، ظروف و کاشی بکار برد. این محصول همچنین برای استفاده در ماشین لباسشویی دوقلو نیز مناسب است. این پودر حاوی آنزیم و دانه های رنگی بوده و در بیش از ۵ رایحه مختلف به بازار عرضه می شود.